Et konsept som inneholder alt

PureHeat er et konsept med systemløsninger for alle behov. Løsningene er utprøvd og lette å implementere i et hvert prosjekt. Standardiserte systemløsninger krever ingen skreddersøm, og er kostnadseffektive og enkle å gjennomføre, alt med trygghet til funksjonalitet.

Kontakt oss

Helhetlig konsept 

Moderne Varme AS er totalleverandør på hele leveransen. Du får en part å forholde deg til, og vi tar ansvar for alt fra energiopptak, varmepumpeløsning, kjelspissing, styringssystem, varmeavgivende utstyr til kjøleløsninger.

Oppvarming og kjøling

Vi har erfaring med radiatoranlegg for høy og lavtempererte anlegg, gulvvarme, takvarme og ventilasjonsoppvarming. I tillegg vil man få frikjøling fra energibrønner med mulighet for kjøling av ventilasjon, tappevann og utstyrskjøling.