Våre referanseprosjekt

Se løsningene vi har levert til noen av våre kunder

Omsorgsboligen Docen 2

Sogn og Fjordanes mest spennende bygg. 

Docen 2 ble bygget av Skanska Norge for Flora kommune og ble ferdigstilt i slutten av 2018. Bygget har en innovativ varme- og kjøleløsning hvor alle pasientrom, samt stue og kjøkken har vannborene sløyfer i taket. Denne løsningen gir en effektiv regulering av sonene ved endrede brukerbehov. Bygget har 100% varmepumpedekning, noe som er mulig med vårt modulbaserte PureHeat-konsept.

Mulighetene i Moderne Varme sitt PureHeat-konsept er mange og dette bygget er et godt eksempel på hva som er mulig.

Lærdal Sjukehus

Lærdal Sjukehus gjennomførte en større rehabilitering av energisentralen sin året 2018.

Som totalleverandør på arbeidet hadde vi i Moderne Varme AS ansvaret for å levere en ny sentral for varme og kjøling. Sentralen har 8 varmepumpemoduler som henter energi fra 16 energibrønner. Anlegget har kjelspissing via en ny el.kjel og en ny biokjel. Sentralen leverer frikjøling til byggets MR-maskin, samt til ventilasjonsanleggene. I tillegg forvarmes tappevannet av varmepumpene. Dette er et tiltak som gir store besparelser i denne typen bygg.

Vågsøy ungdomsskule

Ved Vågsøy ungdomsskule leverte Moderne Varme AS en komplett energisentral i henhold til PureHeat-konseptet.

Som leverandør av en energisentral tar vi ansvar for hele konseptet fra energiopptaket til varmekursene ut av sentralen, samt alt av elektrisk oppkobling og automasjon. Det forenkler grensesnittene mot andre entreprenører og sikrer funksjonaliteten til sentralen.

Herøy vidaregåande skule

Herøy vidaregående skule er et godt eksempel på hvordan man enkelt og effektivt kan gjennomføre energieffektiviseringstiltak.

Ombyggingen av energisentralen ble gjort på kun noen få dager. Med våre prefabrikkerte Stokkskap kunne man raskt og effektivt etablere en ny og moderne energisentral basert på varmepumpeenergi. 

En vesentlig del av vår leveranse er å tilpasse varmeanlegget til mengderegulert drift. Varmepumpen og PureHeat-konseptet benytter mengderegulering som prinsipp. Dette bidrar til å reduser sirkulert vannmengde i anlegget, samt gi en økt deltaT som er vesentlig for god varmepumpedrift, samtidig som det reduserer varmetapet til anlegget.

Fjordane Folkehøgskule

Antall varmepumper: 4

Areal: 3300

Installert: 15.04.2007

Bergum Buretslag

Antall varmepumper: 6

Areal: 6500

Installert: 01.09.2008

Torget Hotell

Antall varmepumper: 2

Areal: 750

Installert: 01.02.2010

Vassenden Skule

Antall varmepumper: 4

Areal: 3000

Installert: 01.04.2010

Halbrend Skule

Antall varmepumper: 4

Areal: 3000

Installert: 21.09.2010

Nordfjord Sjukehus

Antall varmepumper: 12

Areal: 13 000

Installert: 01.10.2011

Nordfjord Sjukehus

Antall varmepumper: 2

Areal: -

Installert: 30.11.2016

Bjørsetbo Burettslag

Antall varmepumper: 6

Areal: 5500

Installert: 01.09.2011

Dale VGS

Antall varmepumper: 1

Areal: 1000

Installert: 26.11.2012

Aurland VGS

Antall varmepumper: 2

Areal: -

Installert: 20.06.2013

Viksdalen Skule

Antall varmepumper: 4

Areal: 2000

Installert: 04.07.2013

Flora VGS

Antall varmepumper: 10

Areal: 11 500

Installert: 23.09.2014

Gulen Sjukeheim

Antall varmepumper: 4

Areal: 3500

Installert: 27.11.2014

Nordfjordhallen

Antall varmepumper: 6

Areal: 5500

Installert: 26.11.2012

Dale VGS

Antall varmepumper: 1

Areal: 1000

Installert: 19.12.2014

Måløy VGS

Antall varmepumper: 6

Areal: 5500

Installert: 06.01.2015

Kristiansund VGS

Antall varmepumper: 15

Areal: 24 000

Installert: 10.02.2015

Kulatoppen Omsorgssenter

Antall varmepumper: 6

Areal: 5500

Installert: 06.01.2015

Molde VGS

Antall varmepumper: 3

Areal: 3500

Installert: 01.04.2015

Eid VGS

Antall varmepumper: 2

Areal: -

Installert: 14.02.2015

Eid VGS

Antall varmepumper: 2

Areal: -

Installert: 14.02.2015

Øvre Bergmo Burettslag

Antall varmepumper: 10

Areal: 10 500

Installert: 31.01.2016

Vågsøy Omsorgssenter

Antall varmepumper: 2

Areal: 1400

Installert: 21.12.2017

Vågsøy Ungdomsskule

Antall varmepumper: 4

Areal: 5200

Installert: 01.09.2018

Gjermundnes VGS

Antall varmepumper: 6

Areal: 4900

Installert: 01.12.2018

Herøy VGS

Antall varmepumper: 5

Areal: 3788

Installert: 01.11.2018

Fåset Skule

Antall varmepumper: 4

Areal: 2000

Installert: 31.08.2017

Mo og Øyrane Jordbruksskule

Antall varmepumper: 8

Areal: 7000

Installert: 01.12.2017

Docen2

Antall varmepumper: 3

Areal: 2400

Installert: 06.12.2018

Lærdal Sjukehus

Antall varmepumper: 8

Areal: 7600

Installert: 01.12.2018

Ulstein VGS

Antall varmepumper: 6

Areal: 5500

Installert: 01.12.2017