Produkter for effektiv og rimelig oppvarming og kjøling

Våre produkter er utviklet for å takle det nordiske klimaet.

Vi bistår deg gjennom hele prosessen

I tillegg til å produsere en rekke produkter innen oppvarmings- og kjøleløsninger, tar vi ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

Sjekk ut en av våre nyeste energisentraler på vår virtuelle visning

Virtuell visning

Varmepumpe

Moderne Varme AS har utviklet varmepumpen DMM1000GT. Varmepumpen leverer varme opp til 75 grader, er godt utstyrt og svært godt sikret mot driftsfeil. 

Andre fordeler:

 • 7 års garanti

 • Innjustering og forebyggende vedlikehold gjennom hele garantitiden

 • 55-75% energisparing og tilsvarende reduserte oppvarmingskostnader

 • Bedre inneklima med optimalisert ventilasjon

 • Reduserte vedlikeholds- og driftskostnader

 • Mulighet 100 % varmepumpedekning

 • Tryggere drift

 • Arealeffektiv

VV-veksler med akkumulering av forvarmet tappevann

Vår veksler for beredning av tappevann er en ny, innovativ og framtidsrettet løsning, og lar deg spare store energikostnader tilknyttet oppvarming av varmt tappevann. 

Fordeler:

 • Sikkert, funksjonelt og økonomisk

 • Verner mot legionella

 • Benytter varmepumpeenergi og gratis forvarmingsenergi

 • Reduserer varmetap

 • Krever lite plass

Varmestyringsskap

Selv om det er mulig med full varmepumpedekning vil mange velge å benytte kjel som reserve og/eller spissing. Vi anbefaler bruk av biokjel, ettersom man da vil få et 100% fornybart anlegg med 100% reserve.

Varmestyringsskapet styrer inntil tre stk. kjeler av valgfri størrelse og type, med ønsket prioritering. Varmestyringen inngår i et samlet konsept, der kjelsystemet fungerer som spissing/reserve for den mengderegulerte høytempererte varmepumpen. Systemet er konstruert for å levere konstant utekompensert temperatur ut på varmeanlegget. Dette reduserer slitasje på shuntstyringer, spesielt i ventilasjonsanlegget, der dette er særs viktig for riktig innblåsingstemperatur.

Stokkskap

Våre stokkskap håndterer alle type kurser. Stokkskapene kan monteres med shuntgrupper, trykkøkningspumpe, snøsmeltekurs m.m. Alle kursene kan utstyres med energimåler og automatiske stengeventiler med lekkasjedeteksjon.

Fordeler:

Stokkskap

 • Sikkert, funksjonelt og økonomisk

 • Rask og effektiv montasje

 • Automasjon er integrert i skapene

 • Fleksible med tanke på endrede fremtidige behov

 • Krever lite plass