MVF - konseptet

Energieffektiv oppvarming - Varmepumper - Klima - Miljø - Kjøling

DMM1000GT
    Desentralisert Mengderegulert Modulbasert varmepumpe for
           
1000 Grunneffekt eller Toppeffekt

Plug and Play - Varmepumpe

Varmepumpen er en utekompensert konstant tur-temperatur varmepumpe med mengderegulert prinsipp og leverer varme opp til 75°C. Det benyttes standard komponenter fra kjente fabrikat. Varmepumpen er godt utstyrt og svært godt sikret mot driftsfeil, men er samtidig tolerant for "tilfeldige" feil. Disse vil bli registrert internt, men stopper ikke varmepumpen eller melder feilene eksternt. Den er servicevennlig, aller komponenter er plassert i front og er utstyrt med avstengingsventiler. For eksempel kan hele den kjøletekniske kretsen tas ut med enkle grep for eventuell service. Den har fylle- og avtappingsventiler på både varmesiden og isvannsiden, lett plassert i front. Den har ingen krav om serviceavtaler pga liten freonmengde, og varmepumpen kommer heller ikke inn under kravene i Pbl/Tek under normale omstendigheter. Varmepumpen er en "konstant varme"-varmepumpe, dvs. at avgitt temperatur på turvannet ikke svinger, slik som varmepumper normalt vil gjøre. Hver modul har interne sirkulasjonspumper for radiatorkrets og isvannskrets. Den kan dekke både grunneffekt og toppeffekt uten å tenke på at varmepumpen kan "bli for stor", som er en vanlig problemstilling.

Varmepumpen er av typen "Plug and Play". Det vil si at rørtilkoblingene er montert via avstengningsventiler og el.tilkoblingene via pluggkontakter.  Pumpen krever liten plass og kan installeres mot vegger og den kan stå desentralisert i varmeanlegget. Modulene parallellkobles med prefabrikkert stokkløsning. Hver modul er en komplett enhet og påvirker ikke andre moduler ved eventuell service. Varmepumpen kan driftes på mange ulike måter i samsvar med ulike behov. Modulene har eget display hvor man kan finne en omfattende energilogg og styringsdata og det er også mulighet for webtilkobling over bussløsninger. Pumpen har en innebygd veksler for akkumulering av gratis varmt tappevann.

Varmepumpen leveres med lang garantitid (7 år), innjustering og forebyggende vedlikehold som en del av leveransen i garantitiden. Det vil bli gitt opplæring i grunnleggende behov for den løpende driften. Normalt vil det ikke være nødvendig med omfattende ettersyn, varmepumpen er svært godt sikret mot feil og gir selv melding når det er behov for det.

Et varmeanlegg vil spare mellom 55 til 75% av varmeenergien. I tillegg til å spare mye energi har den også en rekke andre viktige fordeler. Man får et bedre inneklima med nøyaktig temperaturstyring og optimalisert ventilasjon og kjøling. Man får også reduserte vedlikeholds- og driftskostnader og en tryggere drift.

Elfordelingsskap

Elfordelingsskapet sikrer inntil to stk varmepumper. Fordelingsskapet inngår i et samlet konsept. Det blir benyttet standard komponenter fra kjente fabrikat. Kabinettet er tredelt, og er oppbygd modulært med full oppdeling til to varmepumper. Fordelingsskapet er velutstyrt og svært godt sikret mot feil driftsforhold for varmepumpene. Skapet har en bredde på 30 cm og en høyde på 60 cm.

Stillingsannonse Salgssjef

Ønsker du å bli vår nye Salgssjef?.

Se stillingsannonsen og informasjon om hvor du kan søke her.

Personvernerklæring

I henhold til nye regler må alle nettsteder vise hvilke personopplysninger som samles inn. Her er vår personvernerklæring.

Det fjerde raskest voksende selskapet

Moderne Varme AS blir rangert som det fjerde raskest voksende teknologiselskapet i Norge i 2016. Les artikkelen fra Fjordabladet her og se Fast 50-listen her.

Ny rammeavtale på plass

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har inngått en fireåring avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune på leveranse av varmesentraler basert på en helhetlig varmepumpeløsning. Ønsker du å lese mer om hvorfor fylkeskommunen valgte oss så klikk her.

Ny Brosjyre

Les vår brosjyre her og få et innblikk hvordan Moderne Varme AS arbeider for det grønne skifte.