MVF - konseptet

Energieffektiv oppvarming - Varmepumper - Klima - Miljø - Kjøling

Nordfjord sjukehus

Kommune: Eid
Sted: Nordfjordeid
Funksjon: Sykehus
Antall Varmepumpemoduler: 12
Antall VV-vekslere/Akkumulering av gratis energi: 3 stk i hovedbygg, 6 i tilknytta bygg/Ja
Kjelstyring fra Moderne Varme: Nei
Oppvarmet areal: 13000
Kjøling: Ja
Turtemperatur: 55 - 75 °C (utekompensert)
Energikilde: Fjordvarme
Kjeler: Oljekjeler (900 kW), Elkjeler (315+400 kW)
Div: I 1997 startet Nordfjord sjukehus et Energi-Spareprosjekt. Før prosjektet startet hadde sjukehuset et forbruk på 400 kWh/m2/år – som var, og er, normalt for sjukehus også i dag. Det ble gjennomført en rekke tiltak blant annet ble den gamle varmepumpen byttet ut med 12 nye varmepumpemoduler fra Moderne Varme AS høsten 2011. Dette førte til at forbruket ble redusert til 130 kWh/m2/år etter tiltakene. Prosjektet ga en innsparing samlet for fastkraft og oppvarming på 67 % og 2 -3 mill. kr per år. Det ga også et sterkt forbedret inneklima og som er vesentlig for et sykehus. Innsparingene i løpet av de første 10 årene, på over 20 mill. kr, har blitt benyttet til å styrke sykehuset på mange områder som f.eks. sentrallager, auditoriet, nødstrøm, pusteluftanlegg, kjøling på hele bygningsmassen, tekniske installasjoner, datanettverk mm.

Varmesentralen på sykehuset består av 12 varmepumper som dekker 13000 m² med en oljekjel og to el.kjeler i reserve. Fjordvarme blir brukt som varmekilde. Anlegget følger Moderne Varme sitt konsept og benytter kjelstyring og VV-vekslere. Dette har frigitt stor plass i varmesentralen da 4 store akkumuleringstanker kunne fjernes.

Bildefilm fra Nordfjord sjukehus

Fossil eller fornybar oppvarming av sjukehus?

Eid kommune – ny klimaspydspiss!

Prinsipptegning av anlegget

Nøkkelen til Enøk-suksess!

Medvirkede

Prosjekterende: Ulike - Moderne Varme AS
Brønnborer: Brustugun Brønnboring AS (Høytemperert kjølebrønn)
Graving: --
Rørlegger: A.M. Vik
Elektroarbeid: Caverion
Kontakt mot byggherre: Teknisk sjef Per Helge Haugen Tlf: 57864260, Økonomi Per Scott Olsen Tlf: 57864052

Stillingsannonse Salgssjef

Ønsker du å bli vår nye Salgssjef?.

Se stillingsannonsen og informasjon om hvor du kan søke her.

Personvernerklæring

I henhold til nye regler må alle nettsteder vise hvilke personopplysninger som samles inn. Her er vår personvernerklæring.

Det fjerde raskest voksende selskapet

Moderne Varme AS blir rangert som det fjerde raskest voksende teknologiselskapet i Norge i 2016. Les artikkelen fra Fjordabladet her og se Fast 50-listen her.

Ny rammeavtale på plass

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har inngått en fireåring avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune på leveranse av varmesentraler basert på en helhetlig varmepumpeløsning. Ønsker du å lese mer om hvorfor fylkeskommunen valgte oss så klikk her.

Ny Brosjyre

Les vår brosjyre her og få et innblikk hvordan Moderne Varme AS arbeider for det grønne skifte.