MVF - konseptet

Energieffektiv oppvarming - Varmepumper - Klima - Miljø - Kjøling

Ofte stilte spørsmål

Moderne varme sitt konsept for fyringsanlegg integrert med varmepumpen DMM1000GT (Desentralisert Mengderegulert Modulbasert varmepumpe for 1000 m² Grunneffekt eller Toppeffekt) har flere egenskaper som man ikke finner innenfor tradisjonell varmepumpeteknikk.

Konseptet "bryter" trenden med å benytte såkalte lavtemperaturanlegg, som har vokst fram som konsekvens av manglende høytemperatur-varmepumper på markedet. Vi har gjort noe med dette, og har da fått en hel del spørsmål om hvordan vår løsning er mulig på tvers av såkalte oppleste "sannheter". Vi har her forsøkt å svare på noen av disse spørsmålene.

1. Hvordan klarer varmepumpen å gå så høyt i temperatur?

Varmepumpen er designet og konstruert for å gå så høyt i temperatur:
- Kjølemediet er freon R134a, som har et arbeidsområde opp til 90 ºC.
- Vekslerne og kompressoren er kraftig "overdimensjonert", noe som gir gode driftsforhold for mediene å arbeide under.
- Det benyttes en teknikk som gir en mengderegulert varmepumpe med konstant tur-temperatur.
- Varmeanlegget i bygget blir innjustert for å få en stor delta-T mellom tur og retur på de ulike kursene.
Les mer her

2. Blir det ikke stor slitasje på kompressoren ved så høye temperaturer?

Dette er en kjent problemstilling, men gjelder ikke for denne varmepumpen etter som den er konstruert med:
- En kompressoren som er kraftig overdimensjonert og blir selv ved maks temperatur minimalt belastet.
- Varmepumpen har en omfattende overvåking av driftsforholdene med bl.a temperaturovervåking av olje og varmgass
- Varmepumpen har utekompensert tur-temperatur og tilpasser seg nødvendig temperaturnivå i forhold til behovet på anlegget
- NB: Dette er ikke en kjølemaskin som er ombygd til en varmepumpe (som ofte er tilfelle)
Les mer her

3. Blir ikke varmefaktoren (COP) dårlig ved høye temperaturer?

Varmeanlegget og varmepumpen konstrueres for å takle disse driftsforholdene på en god måte:
- En god delta-T på varmeanlegget er en viktig forutsetning, og en del av arbeidet er derfor å innregulere alle anlegg
- Varmepumpen "slipper seg ned" på lavest mulig temperatur, uavhengig av fyringskurven
- Vår varmepumpe DMM1000GT blir i dag brukt i anlegg der temperaturnivået er ca. 70 ºC gjennom deler av vinteren og har fortsatt en varmefaktoren på ca. 3.
Les mer her

4. Kan montasje av flere moduler fungere som alternativ varmekilde for hverandre?

Slik vi tolker regelverket er dette fult lovlig, ved å utnytte flere uavhengige moduler, slik vi gjør i vårt konsept:
- Dersom en modul får en feil kan denne tas ut for reparasjon uten å stoppe de andre.
- Man kan redusere behovet for reserveeffekt til det nivået man eventuelt behøver til spissing
- Dette kan spare store kostnader ved f.eks. redusert el.opplegg ved bruk av mindre el.kjel enn ellers.
- Varmepumpene kan også dekke hele effektbehovet ved ønske, dvs ingen alternativ spisseffekt montert
Les mer her

5. Konkurrerer denne løsningen med luft/vann-varmepumper i pris og virkningsgrad?

Luft/vann-varmepumper oppnår neppe fremtidige lovkrav om en årsvarmefaktor på 2,5(26.09.2015) og 2,75(26.09.2017):
- Og det virker mest som en illusjon at luft/vann er en rimelig løsning
- Vårt MVF⁺-konsept har i de tilfeller der vi har konkurrert, kommet ut rimeligere i pris, enn denne typen varmepumper
- Det bør også nevnes at levetiden til disse luft/vann-varmepumpene virker veldig kort
Les mer her

6. Brønnpark på svært begrenset boreareal - virker dette like godt?

Å kunne utnytte små areal er ofte avgjørende for å kunne etablere brønnparker:
- Vi har utviklet et boremønster og en kollektorutføring som gir godt energiopptak.
- I mange tilfeller utnytter vi arealet under bygget for energiopptak i fjell.
- Løsningen er svært kostnadseffektiv i tillegg til arealeffektiv, der en grøft på 12 meter gir 150 kW varmepumpeeffekt
Les mer her

7. Garanti i 7 år - hvordan er dette mulig?

Mange varmepumpekunder har dårlige erfaringer med sine leverandører, der investeringer går tapt:
- Vi ønsker at kunden skal føle trygghet så vi tar ansvaret for installasjonen og service
- Vi ønsker å være en stabil leverandør og partner for framtiden med dette unike konseptet

8. Er det riktig at man sparer store kostnader ved en høytemperert varmepumpe?

Ja, i forhold til et lavtemperert anlegg kan besparelsen på investeringen utgjøre mer enn 50 % på nye anlegg:
- Dette kan i stor grad finansiere varmepumpeanlegget, dvs at man får nesten varmepumpen med på kjøpet i forhold til et lavtemperert anlegg
- Og ikke minst - driftsinnsparingene blir merkbart større i framtiden ved en bedre total-COP
- Radiatorstørrelsen blir halvert, noe som gjør det lettere å møblere, gir finere løsninger og mer funksjonelle bygg
- Driftssikkert anlegg med stabil drift, lite vedlikehold og lave driftsutgifter

9. Er det riktig at kjelstyringen håndterer tre stk. kjeler, uansett størrelse og type?

Ja, konseptet er konstruert for å kunne benytte inntil 3 stk. kjeler som spissing/reserve til varmepumpen:
- Man kan benytte så små eller store kjeler som en ønsker uten begrensing.
- Prioriteringen mellom kjelene er helt fri.
- Dersom man benytter tilfeldig kraft kan elverket selv koble ut kjelen, og dermed endre kjelprioriteringen
- Styreskapet har omfattende overvåkingsfunksjoner og alarmhåndteringer og er svært lite plasskrevende.
Les mer her

10. Det blir hevdet at konseptet er så standardisert at man bare kan velge de funksjonene en måtte ønske?

Dette er riktig. Man kan sammenligne det med andre standardiserte løsninger der man velger funksjon etter behov
- De øvrige funksjonene ligger klar til bruk dersom det på et senere tidspunkt skulle bli behov for å utvide kapasiteten eller driftsmåten.
- Konseptet er gunstig for organisasjoner som har flere anlegg å drifte, da grensesnitt/oppbygging er likt
- Særlig ved vaktmestergrupper på f.eks. flere kommunale institusjoner o.l er lik driftskunnskap viktig.

11. Det er også hevdet at konseptet gir rimeligere varmeanlegg, hvorfor?

Konseptets oppbygning er både enkel og funksjonell, der man benytter en standardisert modulløsning
- Dette gir stabile tur-temperaturer ut på anlegget, noe som er viktig for tilkoplet utstyr (gir mindre slitasje)
- Oppbyggingen av fyranlegget kan seksjoneres ved f.eks. rehabilitering, der hver funksjon er uavhengig av de andre
- Den moduloppbygde strukturen gir anledning til seinere utvidelse for både varmepumper og kjeler.
- Konseptet passer godt til oppgradering av eldre anlegg på en kostnadseffektiv måte (eksempel 80-60 anl.).
- Eller nybygg, der man får moderne varme- og kjøleanlegg i samsvar med myndighetskrav om fornybar energi.
Les mer her

12. Varmt tappevann ved konseptets små vekslerskap virker utrolig, virker dette?

Vi har montert mange slike vekslerskap med tiden, der kundene er svært fornøyde
- Eksempler på anlegg: Skoler med dusjanlegg, sykehus, sykehjem, store borettslag, hotell, svømmehaller mm.
- Disse små vekslerskapene erstatter store varmtvannstanker med sikker levering av varmt tappevann
- Energisparingen er svært stor, sammen med vår VV-Akku-løsning kan innsparingen overstige 90 %.
- Faren for legionella, som er reel i forbindelse med varmtvannstanker, er eliminert
- Denne løsningen tar nesten ingen plass.
- Kapasiteten kan bygges ut etter behov da løsningen er modulær.
Les mer her

13. Hvorfor er det så gunstig å bruke konseptet?

Dette er et omfattende konsept med gjennomarbeida løsninger, der de ulike delene samarbeider optimalt
- Gir energieffektive varmeanlegg med stabilt inneklima
- Har mulighet til frikjøling fra energibrønnene, noe som bedrer inneklimaet på varme dager
- På bakgrunn av effektiv energisparing har anlegget kort nedbetalingstid, typisk mellom 5 og 7 år.
- Det oppfyller alle krav til fornybar energibruk for framtiden, dette er klimatiltak i praksis
- Gir robuste varmeanlegg med minimalt framtidig vedlikehold
- Er svært enkelt og kostnadseffektivt å etablere
- Har små arealkrav i bygget, gir rimeligere byggekostnader.
- Har en varmepumpe og brønnløsning som vi er alene om.
- Standardløsninger som trenger minimalt med prosjektering.
- Vi er en aktør som ordner alle fag: varmepumpe, energibrønner, rørlegging, elektro, automasjon, osv.
- Vi tilbyr arealprising av hele varmeanlegget, enkel kostnadsvurdering for alle fag samlet.
- Uvanlig lang og omfattende garanti på hele fyranlegget
- Og ikke minst, en vurdering av konseptet på deres anlegg er gratis
Les mer her

Stillingsannonse Salgssjef

Ønsker du å bli vår nye Salgssjef?.

Se stillingsannonsen og informasjon om hvor du kan søke her.

Personvernerklæring

I henhold til nye regler må alle nettsteder vise hvilke personopplysninger som samles inn. Her er vår personvernerklæring.

Det fjerde raskest voksende selskapet

Moderne Varme AS blir rangert som det fjerde raskest voksende teknologiselskapet i Norge i 2016. Les artikkelen fra Fjordabladet her og se Fast 50-listen her.

Ny rammeavtale på plass

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har inngått en fireåring avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune på leveranse av varmesentraler basert på en helhetlig varmepumpeløsning. Ønsker du å lese mer om hvorfor fylkeskommunen valgte oss så klikk her.

Ny Brosjyre

Les vår brosjyre her og få et innblikk hvordan Moderne Varme AS arbeider for det grønne skifte.