MVF - konseptet

Energieffektiv oppvarming - Varmepumper - Klima - Miljø - Kjøling

Produkter

Moderne Varme AS produserer en rekke produkter: Varmepumpen DMM1000GT, kjelstyringsskap, elfordelingsskap og VV-veksler. I tillegg tar vi ansvaret for gjennomføringen av prosjektet og vil engasjere dyktige fagfolk til etablering av rørsystem og el.oppsett for varmedistribusjonssystemet mm. Det er en rekke produkter som inngår i oppbyggingen av Moderne Varme sitt konsept. Ikke alle vil være nødvendig i alle tilfeller og byggeier står fritt til å velge. Sentralt i vært konsept stå vår varmepumpe DMM1000GT (Desentralisert Mengderegulert Modulbasert varmepumpe for 1000 m² Grunneffekt eller Toppeffekt). Denne leverer en nominell effekt på 25 kW pr modul, med mulighet til å kobles sammen til så stor effekt som er ønsket. Varmepumpen er mengderegulert med konstant tur-temperatur og kan levere høy temperatur uten spissing fra kjel (75°C ). Mer om vår varmepumpe finner du her.

Varmepumpene har egen akkumuleringskapasitet, så sammen med vår VV-veksler er det ikke behov for eksterne akkumuleringstanker. For mer om vår VV-veksler klikk her.

Varmeanlegget kan enten bygges ut med full varmepumpeeffekt eller i kombinasjon med kjelreserve eller spissing. Et omfattende styrings- og overvåkingssystem vil sikre optimal drift og samspill mellom de ulike varmepumpemodulene og mellom varmepumpene og kjelene. For mer om våre styringssystemer klikk her.

Varmeanlegget kan ha full effektdekning fra varmepumpene eller kan kombineres med kjelreserve eller spissing. Valg av løsning vil være opp til kunden, men om kjel er ønsket tilråder Moderne Varme bruk av biokjel eller oljekjel framfor el.kjel ettersom man da vil unngå ugunstige nettariffer. El.kjelen er også et dårlig valg samfunnsmessig ettersom den vil bli brukt i perioder der effekten er på topp. Ved bruk av bio som reserve eller spissing vil man også få et anlegg som er 100 % fornybart. Flere varmekilder kan benyttes som fjell, sjø, innsjø og grunnvann. Valg av kilde vil variere etter geografisk plassering og etter effektbehovet.

Stillingsannonse Salgssjef

Ønsker du å bli vår nye Salgssjef?.

Se stillingsannonsen og informasjon om hvor du kan søke her.

Personvernerklæring

I henhold til nye regler må alle nettsteder vise hvilke personopplysninger som samles inn. Her er vår personvernerklæring.

Det fjerde raskest voksende selskapet

Moderne Varme AS blir rangert som det fjerde raskest voksende teknologiselskapet i Norge i 2016. Les artikkelen fra Fjordabladet her og se Fast 50-listen her.

Ny rammeavtale på plass

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har inngått en fireåring avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune på leveranse av varmesentraler basert på en helhetlig varmepumpeløsning. Ønsker du å lese mer om hvorfor fylkeskommunen valgte oss så klikk her.

Ny Brosjyre

Les vår brosjyre her og få et innblikk hvordan Moderne Varme AS arbeider for det grønne skifte.