MVF - konseptet

Energieffektiv oppvarming - Varmepumper - Klima - Miljø - Kjøling

Kjel og Kjelstyringsskap

Kjel

Selv om det er mulig med full varmepumpedekning vil mange velge å benytte kjel som reserve og/eller spissing. Moderne Varme tilråder bruk av biokjel ettersom man da vil få et 100 % fornybart anlegg med 100% reserve. Elkjel er heller ikke ønskelig ettersom bruken av kjelen vil skje på tidspunkt der lasten i samfunnet er på topp, noe som gjør at nettariffen også er på topp. Biofyringsolje har nå blitt et konkurransedyktig produkt mot fossil oljens egenskaper og pris. Kjelen Moderne Varme benytter har et moderne design med lett adgang for service og en ytterst effektiv utnyttelse av varmen.

Kjelstyringsskap

Kjelstyringsskapet styrer inntil tre stk kjeler av valgfri størrelse og type, med ønsket prioritering. Kjelstyringen inngår i et samlet konsept, der kjelsystemet fungerer som spissing/reserve for den mengderegulerte høytempererte varmepumpen. Det blir benyttet standard komponenter fra kjente fabrikat. Kabinettet er tredelt, og er oppbygd modulært med full styring til tre kjeler av ulik brenseltype og størrelse. Kjelstyringen er velutstyrt og svært godt sikret mot feil driftsforhold for kjelene, men er likevel tolerant og utelater kjeler med feil automatisk, uten at dette påvirker den samlede kjelfunksjonen. Systemet er servicevennlig, der alle kjelgruppene sine komponenter kan innstilles og testes separat. Testene kan utføres på en og en kjelgruppe samtidig som kjelsystemet ellers leverer på normalt vis. Kjelene er beskyttet mot store temperaturforskjeller bunn/topp, noe som hindrer sprekkdannelse. Kjelsystemet er også konstruert til å kunne driftes manuelt ved eventuelle feil. Systemet er konstruert for å levere konstant utekompensert temperatur ut på varmeanlegget. Dette reduserer slitasje på shuntstyringer, spesielt i ventilasjonsanlegget, der dette er særs viktig for riktig innblåsingstemperatur.

Stillingsannonse Salgssjef

Ønsker du å bli vår nye Salgssjef?.

Se stillingsannonsen og informasjon om hvor du kan søke her.

Personvernerklæring

I henhold til nye regler må alle nettsteder vise hvilke personopplysninger som samles inn. Her er vår personvernerklæring.

Det fjerde raskest voksende selskapet

Moderne Varme AS blir rangert som det fjerde raskest voksende teknologiselskapet i Norge i 2016. Les artikkelen fra Fjordabladet her og se Fast 50-listen her.

Ny rammeavtale på plass

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har inngått en fireåring avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune på leveranse av varmesentraler basert på en helhetlig varmepumpeløsning. Ønsker du å lese mer om hvorfor fylkeskommunen valgte oss så klikk her.

Ny Brosjyre

Les vår brosjyre her og få et innblikk hvordan Moderne Varme AS arbeider for det grønne skifte.