MVF - konseptet

Energieffektiv oppvarming - Varmepumper - Klima - Miljø - Kjøling

Energiopptak

Varmepumpen DMM1000GT er en vann/vann varmepumpe som henter energi fra berg eller ulike vannressurser og avgir varmen i et vannbårent system i bygningen (radiatorer, konvektorer, ventilasjon, vannbåren gulvvarme og tappevann). Vann/vann varmepumper gir den beste energisparingen og sikker stabil drift.

Fjellbrønn

Temperaturen i fjellet har tilnærmet konstant temperatur gjennom året, noe som er svært gunstig for energiopptak. Fjellbrønner lages for å hente opp bergvarme fra borehull på 225 meters dyp. Varmeuttaket fra fjellet vil variere etter bergart og oppsprekking i fjell. Det er heller ikke alle steder fjellbrønner kan benyttes ettersom det krever fast fjell uten å bore for dypt. Kostnaden vil også variere med mengde løsmasse ned til fast fjell og etter hvor mange brønner som må bores på basis av varmeuttaket. Brønnkonseptet til Moderne Varme er laget for bedre arealutnyttelse og reduserer avstanden mellom hvert borehull til kun 1 meter. Ved at det bores i vifteform og at man bruker en spesialkollektor med innsats får man et velfungerende brønnsystem på et svært begrenset areal.

Grunnvann

Grunnvann er også en ideell kilde for varmeuttak og finnes i løsmasser og i gjennomgående sprekker i fast fjell. Temperaturen er relativt konstant over året noe som gjør at grunnvann egner seg godt som ressurs for varmeuttak, men man må være oppmerksom på kvaliteten og tilgjengelig mengde.

Trommelkollektor

Nærheten til vann er god mange plasser i Norge. Dette gjør sjø og innsjø til ypperlige kilder til varmeuttak. Vannets temperatur varierer med geografisk beliggenhet, årstid og dybde, men på dyp under 25 meter er temperaturen mindre varierende (minimums- og maksimumstemperaturen mellom hhv. 3 til 5 ºC og 9 til 14 ºC) og fungerer derfor svært godt som kilde til energiopptak. Trommelkollektoren vil plasseres i kom på land hvor sjøvann/ferskvann pumpes inn. Dette vil gjør at problematikk rund korrosjon og gjengroing vil bli løst og det vil være enklere å utføre eventuell service på den.

BOF-løsning

I anlegg med flere fjellbrønner er det ofte slik at varmetilførselen fra omkringliggende berggrunn og strømmende grunnvann ikke vil være tilstrekkelig for å opprettholde fjelltemperaturen over tid. Det er da nødvendig å tilbakeføre varme til brønnene. Dette gjøres ved hjelp av en tørrkjøler til dumping av varme i energibrønnene.

Stillingsannonse Salgssjef

Ønsker du å bli vår nye Salgssjef?.

Se stillingsannonsen og informasjon om hvor du kan søke her.

Personvernerklæring

I henhold til nye regler må alle nettsteder vise hvilke personopplysninger som samles inn. Her er vår personvernerklæring.

Det fjerde raskest voksende selskapet

Moderne Varme AS blir rangert som det fjerde raskest voksende teknologiselskapet i Norge i 2016. Les artikkelen fra Fjordabladet her og se Fast 50-listen her.

Ny rammeavtale på plass

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har inngått en fireåring avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune på leveranse av varmesentraler basert på en helhetlig varmepumpeløsning. Ønsker du å lese mer om hvorfor fylkeskommunen valgte oss så klikk her.

Ny Brosjyre

Les vår brosjyre her og få et innblikk hvordan Moderne Varme AS arbeider for det grønne skifte.