MVF - konseptet

Energieffektiv oppvarming - Varmepumper - Klima - Miljø - Kjøling

Økonomi

Installering av en varmepumpe blir ofte sett på som et ENØK-tiltak, men er like mye et klimatiltak og et tiltak for bedre inneklima og økt komfort. Installasjonskostnaden for et varmepumpeanlegget er i utgangspunktet 500 kr pr. m². Dette vil kunne gi en innsparing på 112 kr pr. m²/år ved 80øre/kWh og 200 kWh/m²/år. Anleggene har svært lave drift- og vedlikeholdskostnader som også bidrar til lave kostnader. Å investere i et varmeanlegg fra Moderne Varme vil være en investering som står på egne bein bedriftsøkonomisk.
Kostnaden vil være avhengig av varmekilde, hvor stor effekt som trengs, hvordan bygget er utformet (eksisterende vannbårent anlegg eller konvertering), behovet for kjelreserve, om akkumuleringstanker skal skiftes ut med VV-vekslere og om man ønsker en BOF-løsning mot brønner.

Livsløpskostnad

Vi har laget et eget excel-ark som kan brukes til å få et innblikk i hva et varmeanlegg vil koste og hvor lang nedbetalingstid prosjektet vil ha. Det er viktig å ta forbehold om at enkelte element ikke er tatt med i kalkylen, som blant annet VV-vekslere. Selv om arket ikke er fullstendig vil det være en god indikator på hva prosjektet vil koste og hvilken innsparing man kan forvente. Livsløpskostnad

Stillingsannonse Salgssjef

Ønsker du å bli vår nye Salgssjef?.

Se stillingsannonsen og informasjon om hvor du kan søke her.

Personvernerklæring

I henhold til nye regler må alle nettsteder vise hvilke personopplysninger som samles inn. Her er vår personvernerklæring.

Det fjerde raskest voksende selskapet

Moderne Varme AS blir rangert som det fjerde raskest voksende teknologiselskapet i Norge i 2016. Les artikkelen fra Fjordabladet her og se Fast 50-listen her.

Ny rammeavtale på plass

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har inngått en fireåring avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune på leveranse av varmesentraler basert på en helhetlig varmepumpeløsning. Ønsker du å lese mer om hvorfor fylkeskommunen valgte oss så klikk her.

Ny Brosjyre

Les vår brosjyre her og få et innblikk hvordan Moderne Varme AS arbeider for det grønne skifte.